Loading…

Ewangelizować by spełniać Boże pragnienie

I Forum Nowej Ewangelizacji

ZOBACZ

Alpha

22,5 miliona ludzi ukończyło Alpha

ZOBACZ
  • Ewangelizować by spełniać Boże pragnienie
  • Alpha

Czy jest w życiu coś więcej?

Nasz zespół

Jesteśmy ludźmi których łączy wiele, a przede wszystkim zapał głoszenia Dobrej Nowiny w nowy sposób.

To dzięki łasce Jezusa Chrystusa stajemy się świadkami Jego Zmartwychwstania i możemy się tym dzielić z innymi.

Na początku 2014 roku decyzją biskupa Mariana Rojka został powołany Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Zapraszamy do współpracy.